תיכון השיר שלנו
תפריט האתרהשיר של נועה-ספינה טרופה

ספינה טרופה שטופת גלים
אבודה בין הצללים
על אתה ללא כוכב
איך אדע לחזור עכשיו
ברשימות שלא תקרא
אהבתי נותרה שבורה
מילים ריקות בלי קול וזמן
אתה רחוק, רחוק מכאן

כמה קל להסתתר
לשמוט ידיים לוותר
למצוא נתיב , שביל בריחה
מרחובות ללא שמחה

שקרים על אושר לא מושלם
קשרים לאיש שנעלם
החוף רחוק הכל עבר
בינינו לא נשאר דבר
קר בחוץ בלב שריפה
בלי מצפן , ספינה טרופה
עוצמת את עיניי ודי
סוף לשיר הזה לנדודי

ספינתי שטופת גלים
אבודה בין הצללים
החוף רחוק הכל נגמר
לא יודעת מה לומר